Peer to be more than just a better

  • Zníženie nákladov na IP tranzit

  • Zlepšenie redundancie a výkonu

  • Spoľahlivá konektivita

Propojujeme český, slovenský a rakúsky internet

Z našich 6 lokalít v Prahe, Bratislave a Viedni dodávame chrbtovú internetovú konektivitu. Základný stavebný kameň pre fungovanie internetu.

Zoznam Pripojených sietí